Programy i karty pracy w roku szk. 2017/2018

Programy

Program wychowania przedszkolnego: „Nasze przedszkole” 2017 zgodny z nową podstawą programową – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, MAC EDUKACJA, Kielce 2017
 
Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach - pr. zbiorowa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010,
(AZ-0-01/10 z dnia 09.06.2010). 

Podręczniki dla 6-latków

„Kolorowy start z plusem” –  Wiesława Żaba Żabińska, MAC EDUKACJA, Kielce 2017 r.
 
„Kocham dobrego Boga” - Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala, Wydawnictwo Jedność, Kielce (AZ-03-04/3-1).
 

Podręczniki dla 5-latków

Kolorowy start” - Wiesława Żaba Żabińska, MAC EDUKACJA, Kielce 2017 r.

„Spotkania dzieci Bożych” - Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, Wydawnictwo Jedność, Kielce (AZ-03-01/10-KI-2/15).

Karty pracy dla 4-latków

 Pakiet „Kolorowy start. Czterolatek” – MAC EDUKACJA, Kielce 2017 r.
 
 „Świat dziecka Bożego” – Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, Wydawnictwo Jedność, Kielce (AZ-03-01/10-KI-3/16).
 

Karty pracy dla 3-latków

Chcę pisać i czytać. Trzylatek” – MAC EDUKACJA, Kielce 2017 r.

Radosne dzieci Boże - Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, Wydawnictwo Jedność, Kielce (AZ-03-01/10-KI-1/15).