Zwierzęta na wsi (25.03-05.04)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • Poznanie wybranych przedstawicieli zwierząt z wiejskiej zagrody.
 • Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt z wiejskiej zagrody.
 • Poznanie pracy rolnika .
 • Rozwijanie kompetencji językowych i zasobu słownictwa.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, eksperymentowania.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i muzycznych.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz prawidłowej postawy.
Współpraca z rodzicami:
 • Podczas wycieczek z dzieckiem bezpośrednie obserwowanie zwierząt, nazywanie ich.