Przygotowania zwierząt do zimy (15.10-26.10)

Zadania edukacyjne:
  • Wzbogacanie słownictwa: nazwy ptaków, roślin
  • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
  • Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne; koło, trójkąt, kwadrat
  • Nazywa i wskazuje części garderoby potrafi odpowiednie do danej pory roku
Współpraca z rodzicami:
  • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie
  • Wspólne spacery