Poznajemy zwierzęta (25.02-08.03)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • Poznanie wybranych przedstawicieli zwierząt żyjących w Polsce.
 • Poznanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
 • Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
 • Poznanie wybranych zwierząt i roślin prehistorycznych (dinozaury, olbrzymie paprocie).
 • Rozwijanie mowy i kompetencji językowych.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, eksperymentowania.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, określanie wysokości dźwięków.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
Współpraca z rodzicami:
 • Podczas wycieczek i spacerów z dzieckiem bezpośrednie obserwowanie zwierząt, nazywanie ich.