Owoce i warzywa (17.09-28.09)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • Poznawanie zapachów i smaków owoców i warzyw
 • Utrwalanie zasad panujących w grupie.
 • Przestrzeganie zasad korzystania z placu zabaw.
 • Rozwijanie umiejętności sylabizowania
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie mowy oraz narządów artykulacyjnych
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
Współpraca z rodzicami:
 • Wdrażanie dziecka do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim.
 • Kształtowanie zdrowych postaw
 • Zachęcanie do próbowania nowych owoców i warzyw
 • Wspieranie pozytywnych zachowań, wygaszanie negatywnych.