Niedługo lato i wakacje (17.06-28.06)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Określanie pogody oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata.
  • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych, zachowania się      w lesie, w polu, na wycieczce, podczas burzy.
  • Poznanie środków komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej.
  • Poznanie instrumentów perkusyjnych.
  • Rozwijanie kompetencji językowych.
  • Rozwijanie zdolności plastycznych i muzycznych.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
Współpraca z rodzicami:
  • Zachęcanie dzieci do jak najczęstszego przebywania na świeżym powietrzu.
  • Organizowanie dzieciom bezpiecznego wypoczynku.
  • Zachęcanie dzieci do gromadzenia pamiątek z wakacji.