Mikołaju! Czekamy! (26.11-07.12)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • Poznanie historii pluszowego misia, który bawi, uczy, wychowuje.
 • Wyrabianie nawyku szanowania zabawek.
 • Przybliżenie dzieciom postaci św. Mikołaja.
 • Rozwijanie mowy i kompetencji językowych.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, eksperymentowania.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie zainteresowań teatralnych.
 • Rozwijanie zdolności wokalnych.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
Współpraca z rodzicami:
 • Tworzenie klimatu oczekiwania na św. Mikołaja.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do przyjmowania i dawania prezentów.
 • Wdrażanie do poszanowania swojej i cudzej własności.