Ja, Ty i nasze środowisko (22.04-02.05)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
  • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
  • Nazywanie stanów emocjonalnych, rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
  • Poznanie podstawowych zasad zdrowego stylu życia.
Współpraca z rodzicami:
  • Wdrażanie i systematyczne przestrzeganie nawyków higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem nazw części ciała.
  • Wdrażanie do dbania o nasze środowisko, dawanie dobrego przykładu.