Grupy‎ > ‎Smerfy‎ > ‎

KONKURS PRZYRODNICZY ”MÓJ PIERWSZY ZIELNIK”

opublikowane: 16 lis 2020, 04:25 przez Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy
REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO ”MÓJ PIERWSZY ZIELNIK”

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w przedszkolnym konkursie, którego zadaniem jest stworzenie zielnika dowolną techniką (preferowane są suszone rośliny oraz liście).

Nazwa konkursu: ,,Mój pierwszy zielnik”
Organizator konkursu:  Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy                                                                        
Nauczycielki: Dorota Zdziarska, Agnieszka Idczak, Paulina Sankiewicz

Cele konkursu:
  • ukazanie piękna i bogactwa przyrody,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
  • poznanie nowych gatunków roślin,
  • poznanie gatunków roślin chronionych,
  • rozbudzanie poczucia estetyki
Zasady zgłaszania prac do konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.
2. Pierwsza strona zielnika powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy do której uczęszcza.
3. Przy każdej roślinie umieszczamy „metryczkę” z nazwą i miejscem występowania oraz ewentualnie ciekawostki dotyczące roślin umieszczonych w zielniku.
4. Format zielnika - dowolny.
5. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę:
  • estetyka wykonania pracy,
  • zgodność z tematem,
  • poprawność oznaczenia zawartych w zielniku roślin.
6. Zielnikom należy zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy: zielnik.przedszkolny2@wp.pl  w terminie do 4 grudnia  2020 r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w grudniu 2020r.

Nagrody dla laureatów:
Laureaci I, II, III miejsca, a także wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Comments