Zimno, coraz zimniej (12.11-25.11)

Cele ogólne:
 • rozwijanie kreatywności, koncentracji, cierpliwości, rozwijanie motoryki małej
 • kształtowanie poczucia rytmu, umuzykalnianie, ekspresji ruchowej
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych, wprowadzanie nowych technik plastycznych
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych,
 • wdrażanie nawyku prawidłowej postawy ciała w życiu codziennym, ćwiczenie mięśni grzbietu
 • kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta
 • przybliżenie sylwetki i roli weterynarza
 • kształtowanie analizy i syntezy sylabowej
 • kształtowanie umiejętności współdziałania
 • poznawanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy,
 • kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody i zachodzących w niej zmian
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-6 i liczebników porządkowych 1-3,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce,
 • wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy- bezpiecznego postępowania wobec zwierząt
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, doskonalenie motoryki dużej
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa i zachęcanie do wspólnych spacerów i  obserwacji przyrody oraz pomagania zwierzętom
 • Rozmowa z dzieckiem na temat opieki nad zwierzętami
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała