Zimą witamy Św.Mikołaja (26.11-07.12)

Cele ogólne:
 • zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy (mróz, śnieg, lód)
 • zwrócenie uwagi dzieci na rolę misia – przytulanki w życiu dziecka;
 • rozpoznawanie i nazywanie misiów – bohaterów bajek (Kubuś Puchatek, Miś Uszatek);
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • integrowanie dzieci podczas wspólnych zabaw;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • doskonalenie technik zapamiętywania
 • kształtowanie dbałości o własne zdrowie
 • kształtowanie łączenia przyczyny ze skutkiem
 • kształtowanie wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych
 • rozbudzanie ciekawości świata
 • poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie (cechy i właściwości lodu i śniegu)
 • poszerzanie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy
 • wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych
 • kształtowanie umiejętności mówienia o własnych pragnieniach i marzeniach
 • zapoznanie z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego
 • poszerzanie słownika dzieci i pojęcie adres, odbiorca, nadawca
 • wdrażanie do posługiwania się adresem
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami (obecność Świętego Mikołaja)
 • kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • kształtowanie sprawności ruchowej i motoryki całego ciała
 • kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu
 • integrowanie grupy przez wspólne zabawy
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanych treści
 • rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne
 • rozwijanie sprawności manualnych, doprowadzanie prac do końca
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat marzeń, pragnień
 • Rozmowa z dzieckiem na temat zmian jakie zaszły w otoczeniu w związku ze zmianą pory roku
 • Wspólna obserwacja i zabawy na śniegu
 • Zwracanie uwagi na zmianę odzieży zgodnie z panującymi warunkami pogodowymi
 • Rozmowy o tradycjach panujących w rodzinie związanych z nadchodzącymi świętami
 • Zwracanie uwagi na porządkowanie swych rzeczy w szatni
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu poza salą przedszkolną