Wszystko się zmienia, czyli od jaskini do kosmosu (28.01-08.02)

Cele ogólne:
 • kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem;
 • wzbogacanie zasobu słownictwa dz. związanego ze światem dinozaurów, z podróżowaniem, środkami transportu;
 • rozbudzanie ciekawości badawczej;
 • poznawanie różnych form ekspresji artystycznej – rysowanie węglem;
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów;
 • rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • kształtowanie umiejętności manualnych;
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie pomysłowości dz.;
 • rozwijanie umiejętności rzutu i chwytu oburącz;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określanie w którym jest mniej, w którym więcej;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie;
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych;
 • rozwijanie mowy;
 • kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
 • rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe;
 • doskonalenie pamięci słuchowej;
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat rozwoju techniki, na temat powstałych nowości technologicznych;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas wspólnych spacerów
 • Zwracanie uwagi na porządkowanie swych rzeczy w szatni
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu w pobliżu jezdni i na przejściu dla pieszych;
 • Wspólne zabawy piłką, podczas których dz. doskonali rzut i chwyt oburącz;
 • Zabawy figurami geometrycznymi, układanie z nich rytmów (wg inwencji własnych);