Święto Mamy i Taty (20.05-24.05)

Cele ogólne:
 • kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną;
 • wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości;
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami;
 • wzmacnianie więzi między rodzeństwem;
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów;
 • kształtowanie umiejętności wchodzenia w role;
 • kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty
 • rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych;
 • kształtowanie umiejętności współpracy;
 • rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • kształtowanie umiejętności manualnych;
 • rozwijanie pomysłowości dz.;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie mowy;
 • doskonalenie pamięci słuchowej;
Współpraca z rodzicami:
 • Wspólne zabawy, podczas których dziecko wzmacnia więzi emocjonalne;
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Wspólne oglądanie zdjęć i nazywani członków rodziny;
 • Rozmowy na temat rodziny;
 • Zwracanie uwagi na porządkowanie swych rzeczy w szatni
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu w pobliżu jezdni i na przejściu dla pieszych;
 • Zabawy figurami geometrycznymi, tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów w zbiorach;
 • Wspólne zabawy w kuchni (np. przegotowywanie kanapek, pieczenie babeczek, bułek);