Witamy Nowy Rok (31.12-11.01)

Cele ogólne:
 • rozwija umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • integruje się podczas wspólnych zabaw;
 • doskonali techniki zapamiętywania;
 • kształtuje dbałość o własne zdrowie;
 • kształtuje łączenie przyczyny ze skutkiem;
 • kształtuje wiarę we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych;
 • rozbudza ciekawości świata;
 • doskonali umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby;
 • wdraża się do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar;
 • utrwala nazwy pór roku oraz ich charakterystyczne cechy;
 • poszerza słownik o nazwy miesięcy;
 • poszerza wiedzę o otaczającym świecie ;
 • kształtuje umiejętności przeliczania elementów w zbiorze;
 • kształtuje poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową;
 • kształtuje sprawność ruchową i motorykę całego ciała;
 • rozwija kreatywność poprzez działania plastyczne;
 • rozwija sprawność manualną, doprowadzania prac do końca;
 • poznaje zawód cukiernika, piekarza, kucharza;
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat planów noworocznych
 • Rozmowa z dzieckiem na temat zmian jakie zaszły w otoczeniu w związku ze zmianą pory roku
 • Wspólna obserwacja zmian zachodzących w związku ze zmianą pory roku i zabawy na dworze
 • Zwracanie uwagi na zmianę odzieży zgodnie z panującymi warunkami pogodowymi
 • Zwracanie uwagi na porządkowanie swych rzeczy w szatni
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu poza salą przedszkolną
 • Zabawa w poszukiwanie figur geometrycznych podczas wspólnych spacerów