W świecie książek, w królestwie zwierząt (03.06-14.06)

Cele główne:
 • rozwijanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią,
 • budowanie wiedzy na temat książek, biblioteki, księgarni,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych, dzikich, prawidłowego zachowania w kontaktach ze zwierzętami,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania i tworzenia zbiorów, segregowania, porównywania, szukania cech wspólnych
 • rozwijanie aparatu mowy dzięki ćwiczeniom dźwiękonaśladowczym,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych i samodzielnej wypowiedzi oraz nieprzerywania innym,
 • rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności twórczego myślenia poprzez tworzenie i odgadywanie zagadek,
 • doskonalenie motoryki dużej i małej, kształtowanie umiejętności manualnych, doskonalenie równowagi,
 • motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłową postawę,
 • umacnianie w dziecku poczucia własnej wartości, rozwijanie wczuwania się w emocje własne, rozwijanie empatii dla innych,
 • budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, rozwijanie odwagi, śmiałości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Wspólne spacery do lasu, parku
 • Wspólne rozwijanie pasji czytelniczych dzięki czytaniu książek przez rodziców
 • Wspólne uczestnictwo we Mszy świętej
 • Informowanie o postępach dziecka