W przedszkolu (03.09-14.09)

Cele główne:
 • eliminowanie stresu związanego z powrotem do przedszkola po długiej przerwie
 • budowanie atmosfery radości i zaufania
 • integrowanie grupy przez wspólne zabawy
 • wspomnienie zasad regulujących podczas korzystania z wspólnych zabawek
 • posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi w określonych sytuacjach, zarówno podczas zabaw, jak i podczas rozmowy z dorosłymi
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanych treści
 • wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela
 • rozwijanie sprawności fizycznych
 • rozwijanie sprawności manualnych, doprowadzanie prac do końca
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie
 • Nauka dbania o porządek otoczenia, szczególnie po zabawach oraz przy stole
 • Zwracanie uwagi na pilnowanie swych rzeczy w szatni
 • Zebranie informacyjne z nauczycielem