W krainie muzyki (06.05-17.05)

Cele główne:
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzycznej, budzenie zainteresowania muzyką i grą na instrumentach
 • zachęcanie do świadomej obserwacji świata
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • rozwijanie sprawności fizycznej, motoryki dużej i małej, kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • rozwijanie wiedzy na temat aparatu słuchowego
 • kształtowanie świadomości odpowiedniego zachowania podczas uroczystości
 • zapoznanie dzieci ze zmysłami, wrażeniami, emocjami
 • wdrażanie do rozpoznawania, nazywania i akceptowania emocji i uczuć własnych i innych
 • rozwijanie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych
 • oswajanie i poznawanie metod radzenia sobie ze strachem
 • poznawanie muzyki klasycznej jako środka ekspresji
 • wyzwalanie kreatywności twórczej
 • przeliczanie, segregowanie i klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych oraz pod względem przeznaczenia  i wielkości
 • kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń
 • kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa z dzieckiem na temat muzyki oraz otaczającego świata
 • Uczestnictwo we Mszy świętej