Praca rolnika (25.03-29.03)

Cele ogólne:
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi;
 • kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta;
 • budowanie wiedzy na temat cyklu rozwoju roślin;
 • rozwijanie umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów;
 • zapoznanie dz. z etapami powstawania chleba;
 • rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych;
 • kształtowanie umiejętności współpracy;
 • kształtowanie u dz. świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku;
 • zaznajamianie dz. z różnymi rodzajami prac w gospodarstwie w odniesieniu do pory roku;
 • rozbudzanie ciekawości badawczej;
 • rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • kształtowanie umiejętności manualnych;
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie mowy;
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat prac rolnika związanych z porą roku;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas wspólnych spacerów;
 • Zwracanie uwagi na porządkowanie swych rzeczy w szatni;
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu w pobliżu jezdni i na przejściu dla pieszych;
 • Wspólne zabawy piłką, podczas których dz. doskonali rzut i chwyt oburącz;
 • Zabawy figurami geometrycznymi, tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów w zbiorach;
 • Wspólne zabawy w kuchni (np. przegotowywanie kanapek, pieczenie babeczek, bułek);