Polska to mój dom (22.04-03.05)

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:
 • nabywanie poczucia przynależności narodowej
 • rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami
 • przybliżenie dzieciom wiadomości na temat stolicy kraju (poznanie legendy Wars i Sawa)
 • rozwijanie zainteresowań pięknem swojego rejonu
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do rodzinnej miejscowości
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Zwracanie uwagi na porządkowanie swych rzeczy w szatni
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu w pobliżu jezdni i na przejściu dla pieszych;
 • Wspólne zabawy piłką, podczas których dz. doskonali rzut i chwyt oburącz;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat poszanowania symboli narodowych;
 • Poszukiwanie symboli narodowych podczas spacerów np. na budynkach urzędów miejskich;