Listopadową porą (29.10-09.11)

Cele ogólne:
 • rozwijania umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
 • wdrażanie do globalnego czytania wyrazów: mama, tata, brat, siostra,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny
 • doskonalenie technik zapamiętywania
 • identyfikowanie i nazywanie stanów emocjonalnych
 • wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi roślin i zwierząt
 • rozbudzanie ciekawości świata
 • prowadzenie obserwacji i wyciągania wniosków
 • dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej
 • poszerzanie wiedzy na temat historii państwa polskiego
 • kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • kształtowanie sprawności ruchowej i motoryki całego ciała
 • zapoznanie dzieci z zabawkami oraz z grami i zabawami grupowymi dawnych czasów
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych
 • pogłębianie więzi rodzinnej
 • kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu
 • integrowanie grupy przez wspólne zabawy
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanych treści
 • rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne
 • rozwijanie sprawności manualnych, doprowadzanie prac do końca
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat rodziny
 • Rozmowa z dzieckiem na temat zmian jakie zaszły w rodzinie – jakie były zabawki i zabawy kiedyś a jakie teraz
 • Oglądanie zdjęć rodzinnych i nazywanie członków rodziny
 • Spacery z babcią i dziadkiem, wspólne rozmowy na temat dawnych zabaw
 • Prezentowanie podczas spacerów widocznych symboli narodowych (flaga na budynkach urzędowych)
 • Zwracanie uwagi na porządkowanie swych rzeczy w szatni
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu poza salą przedszkolną