Lato i wakacje! (17.06-28.06)

Cele ogólne:
 • uświadamianie dz. sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych;
 • rozwijanie wiedzy na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych;
 • zapoznanie dz. z kolorami tęczy;
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie doskonalenie emisji głosu, dykcji i oddechu;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas układanie pejzaży z figur geometrycznych;
 • porządkowanie wiedzy na temat rzek, jezior i mórz;
 • zapoznanie dz. z postępowaniem w przypadku zgubienia się;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu imion;
 • zapoznanie z funkcją pocztówek;
 • kształtowanie umiejętności współpracy;
 • rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • kształtowanie umiejętności manualnych;
 • rozwijanie pomysłowości dz.;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie mowy;
 • doskonalenie pamięci słuchowej;
Współpraca z rodzicami:
 • Wspólne zabawy, podczas których dziecko wzmacnia więzi emocjonalne;
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji otaczającego świata;
 • Wspólne wysyłanie kartek pocztowych z wakacji;
 • Zwracanie uwagi na porządkowanie swych rzeczy w szatni;
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu na wakacjach;
 • Utrwalanie danych osobowych, imion rodziców, adresu;