Jesteśmy bezpieczni. Dbam o siebie i środowisko (17.09-28.09)

Cele ogólne:
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się nt. podstawowych wiadomości o sobie,
 • wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny,
 • poznawanie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, na placu zabaw, dbanie o własne i czyjeś bezpieczeństwo, - znajomość numerów alarmowych,
 • kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej,
 • wdrażanie do zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami,
 • uwrażliwienie na zachowanie ostrożności w kontakcie z nieznajomym,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie segregowania oraz grupowania przedmiotów
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną, wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało
 • kształtowanie świadomości ekologicznej
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kontaktu z nieznajomym
 • Nauka podstawowych danych z uwrażliwieniem dziecka na to, komu może takie dane podawać
 • Zwracanie uwagi na pilnowanie swych rzeczy podczas wyjść
 • Informowanie o postępach dziecka