Jesień za oknem (01.10-12.10)

Cele ogólne:
 • rozpoznawanie popularnych warzyw i owoców
 • kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary wg wybranej cechy
 • uświadamianie, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy niektórych grzybów
 • kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze, określanie w którym jest mniej a w którym więcej
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni
 • promowanie zasad zdrowego odżywiania
 • kształtowanie sprawności ruchowej i motoryki całego ciała
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie
 • rozwijanie poszanowania dla zwierząt
 • wdrażanie do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy
 • integrowanie grupy przez wspólne zabawy
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanych treści
 • rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne
 • rozwijanie sprawności manualnych, doprowadzanie prac do końca
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa z dzieckiem na temat zmian zachodzących w przyrodzie
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas wspólnych spacerów
 • Zachęcanie dzieci do pomocy zwierzętom w przygotowaniach do zimy
 • Zwracanie uwagi na porządkowanie swych rzeczy w szatni
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu w kuchni
 • Wspólne przygotowywanie posiłków dla rodziny
 • Pomoc w promowaniu zdrowego odżywiania się