Dzień Dziecka (27.05-31.05)

Cele ogólne:
 • wzbogacanie wiedzy i słownictwa dz. na temat praw i obowiązków;
 • przybliżanie dzieciom zasad życia w społeczności;
 • pobudzanie do działań artystycznych;
 • uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie;
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego;
 • zapoznanie z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości i gospodarzy;
 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach
 • rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych;
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania;
 • rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • kształtowanie umiejętności manualnych;
 • rozwijanie pomysłowości dz.;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie mowy;
 • doskonalenie pamięci słuchowej;
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat jego marzeń, pragnień;
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu w pobliżu jezdni i na przejściu dla pieszych;