Dbamy o zdrowie. Zabawy na jesienne wieczory (15.10-26.10)

Cele ogólne:
 • poznawanie sylwetki wielkich Polaków – Jana Pawła II, uroczyste uczestnictwo w Dniu Papieskim,
 • poznawanie zasad zdrowego żywienia, uświadamianie prawidłowego wyboru produktów spożywczych,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej oraz doskonalenie motoryki dużej i małej,
 • uświadamianie znaczenia dbania o zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej,
 • usprawnianie czynności samoobsługowych,
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,
 • zapoznanie z pracą lekarza, pielęgniarki,
 • rozwijanie kreatywności, koncentracji, cierpliwości,
 • rozwijanie zdolności improwizacyjnych i twórczego myślenia,
 • kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych,
 • uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych,
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych,
 • wybranianie odwagi i śmiałości, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • wdrażanie nawyku prawidłowej postawy ciała w życiu codziennym
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa i zachęcanie dziecka do zdrowych nawyków żywieniowych
 • Rozmowa przed wizytami lekarskimi, wsparcie i próby opanowania lęku
 • Rozmowa z dzieckiem na temat oglądanych filmów i spektakli oraz o wywołanych w nim emocjach
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • Zachęcanie do odważnej i śmiałej postawy
 • Informowanie o postępach dziecka