Dbamy o naszą planetę (01.04-05.04)

Cele ogólne:
 • wzbogacanie wiedzy i słownictwa dz. na temat Ziemi;
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi;
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;
 • poznanie sposobów wykorzystania prądu;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej;
 • rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych;
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania;
 • rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • kształtowanie umiejętności manualnych;
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie pomysłowości dz.;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie mowy;
 • doskonalenie pamięci słuchowej;
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat wykorzystania prądu w domach;
 • Rozmowy z dzieckiem na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;
 • Obserwowanie piękna przyrody podczas wspólnych spacerów;
 • Rozmowy na temat sposobu segregacji śmieci w domu i okolicy domu;
 • Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas pobytu w pobliżu jezdni i na przejściu dla pieszych;
 • Zabawy figurami geometrycznymi, tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów w zbiorach;