Wesoło razem się bawimy (16.09.2019 – 27.09.2019)

Cel ogólny: Rozwijanie postawy zaangażowania w życie najbliższego otoczenia społecznego, grupy przedszkolnej. Tworzenie okazji do zdobywania doświadczeń w obserwowaniu, eksperymentowaniu i odkrywaniu własnych zainteresowań. Czerpanie radości ze wspólnych zabaw.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  1. Poznawanie zasad regulujących zachowania podczas korzystania ze wspólnych zabawek.
  2. Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
  3. Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń nauczycielki.
  4. Kształtowanie orientacji w przestrzeni oraz schemacie ciała.
  5. Poznawanie kształtu koła.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
  1. Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  2. Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek .
  3. Udział rodziców we mszy św.