BAJKOWY KARNAWAŁ! (10.02.2020 - 21.02.2020)

Cel ogólny: 
Budzenie zaciekawienia otaczającym światem bajek i baśni poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania oraz wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
1. Rozwijanie zainteresowania książkami.
2. Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.
3. Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.
4. Poznanie i wykonywanie ozdób karnawałowych.
5. Aktywizowanie wyobraźni dzieci oraz rozwijanie koncentracji uwagi.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1. Razem z dziećmi wychodzimy na spacery np. do parku.
2. Pomoc w organizowaniu w sali kącika ulubionych książek dzieci.
3. Uczestnictwo w przedszkolnym balu karnawałowym.