Zimą pamiętamy o ptakach (28.01-08.02)

Zadania edukacyjne:
  • dziecko rozpoznaje i nazywa kilka żyjących w naturalnym środowisku gatunków ptaków – wróbel, sikorka, sroka.
  • dziecko dowiaduje się w jaki sposób może pomóc przetrwać ptaką zimę.
Współpraca z rodzicami:
  • Zapewnienie dzieciom właściwego ubioru, dostosowanego do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Wspólne zabawy na śniegu.