Święta Bożego Narodzenia (10.12–21.12)

Zadania edukacyjne:
  • Wytwarzanie radosnej atmosfery z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia;
  • Zapoznanie dzieci z tradycjami Bożonarodzeniowymi;
  • Udział dzieci w Wigilii Przedszkolnej;
Współpraca z rodzicami:
  • rozmawiamy z dziećmi o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia;
  • włączamy czynnie dziecko w przygotowania przedświąteczne w domu.