Owoce darem jesieni (15.10-26.10)

Zadania edukacyjne:
  • Poznajemy przyrodę przez poszerzenie znajomości owoców spotykanych w najbliższym otoczeniu.
  • Rozumiemy konieczność spożywania owoców jako naturalnego źródła witamin.
  • Wdrażamy dzieci do mycia rąk przed jedzeniem oraz mycia owoców przed ich spożyciem.