Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna (23.04-03.05)

Zadania edukacyjne:
  • kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury, poznawanie zwyczajów
  • kształtowanie u dzieci przynależności narodowej oraz szacunku wobec "małej i dużej Ojczyzny"
Współpraca z rodzicami:
  • Aktywne poszerzanie wiedzy o własnym mieście i regionie poprzez uczestnictwo w obchodach świąt okolicznościowych
  • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec najbliższych członków rodziny