Jestem bezpieczny na drodze (03.06-14.06)

Zadania edukacyjne:
  • Poznajemy i przestrzegamy podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, poznajemy skutki niewłaściwego zachowania się oraz uczymy się jak radzić sobie w różnych niebezpiecznych sytuacjach.
Współpraca z rodzicami:
  • Podczas spacerów rozmawiamy z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa na drodze, przestrzegamy przepisy ruchu drogowego.