10.05.2021 – 21.05. 2021 "Wszyscy mnie lubią, a ja ich"

Zadania edukacyjne:
Nawiązujemy koleżeńskie, serdeczne stosunki z rówieśnikami – okazujemy życzliwość, pomoc, uprzejmość, kulturalnie zwracamy się do siebie.

Współpraca z Rodzicami:
Stwarzamy sytuacje umożliwiające nawiązywaniu koleżeńskich kontaktów z rówieśnikami –przypominamy dziecku o wzajemnym poszanowaniu, życzliwość i pomocy.