07.06.2021 – 18.06.2021 - "Na Łące"

Zadania edukacyjne:
 Dziecko:
- zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z zachodzącymi obecnie zjawiskami atmosferycznymi i zbliżająca się zmianą pory roku;
- rozumie potrzebę hodowania roślin i wykonywania przy nich określonych czynności;
- uświadamia sobie konieczność dbania o piękno przyrody, którą stworzył Pan Bóg.

Współpraca z Rodzicami:
- podczas wspólnych spacerów zwracanie dzieciom uwagi na zbliżającą się porę roku - lato