01.02.2021 – 12.02. 2021 „MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY…”

Zadania edukacyjne:
  • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.
  • Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie podczas zimy.
  • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów związanych z porą zimową.

Współpraca z rodzicami:
  • Zapewnienie dzieciom właściwego ubioru, dostosowanego do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu podczas zimowej aury.