Zwierzęta wczoraj i dziś.. (24.02.2020 - 06.03.2020)

Cele główne:
 • rozpoznawanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w ze¬spole;
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas czytanych treści;
 • rozwijanie sprawności manualnych, doprowadzanie prac do końca;
 • poszerzanie wiadomości o zwierzętach egzotycznych;
 • pobudzanie zainteresowania dinozaurami i ich środowiskiem życia;
 • zapoznanie ze strukturą i właściwościami węgla;
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej poprzez wspólne zabawy;