Zwiastuny wiosny – ona zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie (09.03.2020 - 20.03.2020)

Cel ogólny:
rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata zgodnie ze zmianą pory roku.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny
  • rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny 
  • nazywanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych
  • pogłębienie wiedzy przyrodniczej o nazwy kwiatów, tj. przebiśniegi, krokusy, itd.
  • kształtowanie twórczej inwencji muzycznej i plastycznej
  • stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia
  • rozumienie roli zmysłów w poznawaniu przyrody

Współpraca z rodzicami:
  • utrwalanie nabytych wiadomości o aktualnej porze roku,
  • stwarzanie okazji do wspólnych spacerów i obserwowania zjawisk przyrodniczych.