Wielka chwila nadchodzi, bo Pan Jezus się rodzi.. z radością oczekujemy na Święta Bożego Narodzenia (09.12.2019 - 20.12.2019)

Cel ogólny:
poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • wywołanie radości z powodu zbliżających się świąt oraz uczestnictwa we wspólnej zabawie 
  • organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystaniu posiadanych sprawności i umiejętności 
  • rozwijanie mowy i myślenia 
  • wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej 
  • doskonalenie umiejętności komunikowania się
  • rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej 

Współpraca z rodzicami:
  • uczestnictwo we Mszy św. 
  • pomoc w organizacji Wigilii grupowej 
  • zachęcanie do pomocy w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia
  • wspólne dekorowanie choinki, śpiewanie kolęd