Urządzenia elektryczne w moim domu (11.11.2019 - 22.11.2019)

Cel ogólny:
budzenie zainteresowań technicznych poprzez ukazanie różnych form zastosowania techniki w życiu człowieka 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 1. poznanie sposoby powstawania prądu 
 2. poznanie zasad działania i obsługi wybranych urządzeń elektrycznych 
 3. zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas obsługi urządzeń elektrycznych 
 4. budzenie zainteresowania swoim najbliższym otoczeniem społecznym 
 5. pogłębienie wiedzy na temat różnych domów i ich mieszkańców 
 6. rozwijanie umiejętności współdziałania podczas prac zespołowych 
 7. poznawanie korzyści wynikających z posiadania urządzeń elektrycznych 
 8. kształtowanie sprawności manualnych 
 9. doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

Współpraca z rodzicami:
 1. zwrócenie uwagi na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka podczas niewłaściwego korzystania ze zdobyczy techniki 
 2. uczestnictwo rodziców we Mszy św.