Dziękuję Bogu za babcię i dziadka (13.01.2020 - 24.01.2020)

Cel ogólny:
  • nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta
Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • wzbogacenie czynnego słownictwa na temat stopnia pokrewieństwa
  • kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny
  • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej oraz poczucia odpowiedzialności za los innych ludzi
  • poznanie zabaw z czasów dzieciństwa swoich dziadków
  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej i twórczego myślenia
  • uświadomienie konieczności pomagania starszym osobom 
  • rozwijanie szacunku do osób starszych 
 Współpraca z rodzicami:
  • wspólna modlitwa z dziećmi w intencji babci i dziadka 
  • rozwijanie u dzieci szacunku do ludzi starszych