A deszcz pada i pada.. (25.11.2019 - 06.12.2019)

Cele główne:
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie muzykalności,
 • rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w ze¬spole,
 • posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi,
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas czytanych treści,
 • rozwijanie sprawności manualnych, doprowadzanie prac do końca,
 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie,
 • zachęcanie do wykonywania zdrowych potraw,
 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków.

Współpraca z rodzicami:
 • Wspólne spacery jesienną porą;
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej poprzez wspólne zabawy;
 • Rozmowy o zdrowym odżywianiu;
 • Dzielenie z dzieckiem pozytywnych emocji po spotkaniu ze Świętym Mikołajem;