22.06.2020 Poniedziałek - JĘZ. ANGIELSKI

Hello my friends!
Witajcie moi przyjaciele!

Zaczniemy dziś naszą zabawę z j. angielskim zabawą z piosenką „We all fall down” („Wszyscy upadamy”). 


Walk around the circle. – chodź wokół koła
Walk around the circle. – chodź wokół koła
Walking, walking. – chodzenie, chodzenie
We all fall down. – wszycy upadamy

Gallop! - galop
Gallop around the circle. – galopuj wokół koła
Gallop around the circle. - galopuj wokół koła
Galloping, galloping. – galopowanie, galopowanie
We all fall down. – wszyscy upadamy

Shhh! Let’s tiptoe! – ciii! Chodź na palcach
Tiptoe around the circle. – chodź na palcach wokół koła
Tiptoe around the circle. – chodź na palcach wokół koła
Tiptoe, tiptoe. – na palcach, na palcach
We all fall down. – wszyscy upadamy

I’m so sleepy!- jestem tak bardzo śpiący!
Sleepy, sleepy, sleepy. – śpiący, śpiący, śpiący
I’m so sleepy. - jestem tak bardzo śpiący!

Wake up, everybody! Obudźcie się wszyscy!
Come on, we’re going to hop! No dalej, będziemy podskakiwać!

Hop around the circle. - podskocz wokół koła
Hop around the circle. - podskocz wokół koła
Hopping, hopping. – podskakiwanie, podskakiwanie
We all fall down. 

Let’s twirl! – obracaj się
Twirl around the circle. – okręcaj się wokół koła
Twirl around the circle. – okręcaj się wokół koła
Twirling, twirling. – okręcanie, okręcanie
We all fall down. – wszyscy upadamy

Let’s hop and twirl! – podskakuj i okręcaj się!
Hop around the circle. - podskocz wokół koła
Twirl around the circle. – okręcaj się wokół koła
Hopping, twirling. – podskakiwanie, okręcanie
We all fall down. – wszyscy upadamy

Kochani, wokół jakiej figury wykonywaliście wskazane w piosence ruchy? Tak! To KOŁO – CIRCLE


KSZTAŁTY - SHAPES
Dziś poznacie kilka kształtów 😊. Wiecie już jak jest KOŁO w j. angielskim – CIRCLE. Czas na kolejne. Posłuchajcie piosenki i postarajcie się odnaleźć w niej kształty: koło, diament, kwadrat oraz serce.


A circle. A circle. Can you make a circle? - koło. Czy potrafisz zrobić koło?
A circle. A circle. Can you make a circle? - koło. Czy potrafisz zrobić koło?
A circle. A circle. Can you find a circle? - koło. Czy potrafisz znaleźć koło?
A circle. A circle. Can you find a circle? - koło. Czy potrafisz znaleźć koło?

Can you find a circle? – czy potrafisz znaleźć koło?
Ready…GO! – gotowy… start!

I know…let’s make a diamond. – już wiem.. zrób diament
Can you make a diamond? – czy potrafisz zrobić diament?
Here we go… no to zaczynamy…

A diamond. A diamond. Can you make a diamond? – diament. Czy potrafisz zrobić diament?
A diamond. A diamond. Can you make a diamond? – diament. Czy potrafisz zrobić diament?
A diamond. A diamond. Can you find a diamond? – diament. Czy potrafisz znaleźć diament?
A diamond. A diamond. Can you find a diamond? – diament. Czy potrafisz znaleźć diament?

Can you find a diamond?– diament. Czy potrafisz znaleźć diament?
Ready…GO! – gotowy… start!
Hmm…what’s next? – hmm.. co następne?
How about a square? – co powiesz na kwadrat?

A square. A square. Can you make a square? – kwadrat. Czy potrafisz zrobić kwadrat?
A square. A square. Can you make a square? – kwadrat. Czy potrafisz zrobić kwadrat?
A square. A square. Can you find a square? – kwadrat. Czy potrafisz znaleźć kwadrat?
A square. A square. Can you find a square? – kwadrat. Czy potrafisz znaleźć kwadrat?

Can you find a square?– kwadrat. Czy potrafisz znaleźć kwadrat?
Ready…GO! – gotowy.. start!
Alright. Time for one more. Let’s try a heart. – no dobrze. Czas na jeszcze jeden. Spróbuj serce.

A heart. A heart. Can you make a heart? – serce. Czy potrafisz zrobić serce?
A heart. A heart. Can you make a heart? – serce. Czy potrafisz zrobić serce?
A heart. A heart. Can you find a heart? – serce. Czy potrafisz znaleźć serce?
A heart. A heart. Can you find a heart? – serce. Czy potrafisz znaleźć serce?

Can you find a heart? – Czy potrafisz zrobić serce?
Ready…GO! – gotowy… start!

A circle, a diamond, a square, and a heart. – koło, diament, kwadrat i serce
A circle, a diamond, a square, and a heart. – koło, diament, kwadrat i serce
A circle, a diamond, a square, and a heart…– koło, diament, kwadrat i serce…

POWTÓRZMY:
  - KOŁO 

- DIAMENT

  - KWADRAT

  - SERCE

To wszystko na dziś Kochani. Zachęcam Was do śpiewania w j. angielskim i utrwalania nowych i wcześniej poznanych zwrotów, słówek. 😊 

Good bye Kids!
p. Ola 😊