Witamy Nowy Rok (02.01-11.01)

Zadania edukacyjne:
  • Zapoznajemy się z tradycją sylwestrową i noworoczną.
  • Dziękujemy Panu Bogu za miniony stary rok i cieszymy się Nowym Rokiem.
  • Poznajemy cykliczność pór roku i symboli z nimi związanych, nazwy miesięcy i dni tygodnia.
Współpraca z rodzicami:
  • Zachęcamy dzieci do pomocy w wymyślaniu i przygotowywaniu ciekawych strojów na bal karnawałowy: ozdabianie masek, nakryć głowy itp.,
  • rozmawiamy z dziećmi na temat minionego roku,
  • wspólnie modlimy się dziękując np. za zdrowie, rodzinę, zabawy itp.