W marcu jak w garncu (11.03-22.03)

Zadania edukacyjne:
  • obserwowanie zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia
  • poznanie zwiastunów zbliżającej się wiosny  tj. pierwsze kwiaty: krokusy, przebiśniegi, tulipany, hiacynty, pąki na krzewach i drzewach, klucze ptaków
  • poznanie sztuki ludowej wybranych regionów Polski
  • rozwijanie zainteresowań badawczych dzieci
  • wprowadzenie litery: "S, s"
  • wprowadzenie liczby: 10
Współpraca z rodzicami:
  • spędzamy z dziećmi czas na  świeżym powietrzu
  • zwracamy uwagę dzieci na zwiastuny wiosny
  • w modlitwie dziękujemy Panu Bogu za świat przyrody tj. rośliny, zwierzęta