W dawnych czasach (25.02-08.03)

Cele główne:
  • Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów
  • budzenie zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią,
  • zapoznanie dzieci z baśniowym wątkiem związanym z miastem Kraków,
  • wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy: stolica, król, szewczyk, zamek, rycerz itp.
  • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.
  • rozróżnianie dobra i zła.
Współpraca z rodzicami:
  • Wykorzystywanie sytuacji do rozmów z dzieckiem na temat historii ziemi
  • pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów
  • obserwowanie kamieni podczas wspólnych spacerów, kojarzenie kształtu kamienia z przedmiotami znanymi dziecku
  • wspólne rozmowy na temat dobra i zła, w nawiązaniu do legendy o Smoku Wawelskim