Majowa łąka (20.05-31.05)

Zadania edukacyjne:
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców;
  • rozwijanie wrażliwości słuchowej;
  • doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki;
  • rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe;
  • rozwijanie wyobraźni w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.
Współpraca z rodzicami:
  • Podczas spacerów z dziećmi prowadzimy obserwacje przyrodnicze, zapoznajemy dzieci z nazwami roślin, owadów (bądź utrwalamy je);
  • w modlitwie z dzieckiem dziękujemy Panu Bogu za piękno przyrody, za różnorodność roślin, owadów itp.;
  • spędzamy z dziećmi czas łące (np. piknik, robienie bukietów z polnych kwiatów, oglądanie roślin lub owadów z wykorzystaniem lupy).