Liście malowane, pod drzewami rozsypane (15.10-26.10)

Zadania edukacyjne:
  • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych
  • poznawanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew
  • zapoznanie z podziałem drzew na liściaste i iglaste
  • doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji
  • rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom
  • doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni
  • rozbudzanie ekspresji twórczej
  • wprowadzenie litery „E, e” na podstawie wyrazu „elf”
  • prezentuje własne umiejętności recytując wiersze i śpiewając piosenkę
Współpraca z rodzicami:
  • razem z dziećmi wychodzimy na spacery do parku
  • obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie
  • nazywamy drzewa i przyglądamy się zwierzętom występującym w parku
  • wspólnie zbieramy „dary jesieni”
  • rozmawiamy z dzieckiem o ważnej roli Boga jako stwórcy