Jesteśmy bezpieczni. Dbam o siebie (17.09-28.09)

Zadania edukacyjne:
  • doskonalenie umiejętności podawania swojego miejsca zamieszkania i adresu,
  • doskonalenie umiejętności odczytywania symboli oraz utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,
  • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
  • doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie
  • wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,
  • poszerzenie wiedzy na temat zmysłów: słuchu, dotyku, smaku i węchu,
  • wprowadzenie liczby 1,
Współpraca z rodzicami:
  • zwracamy uwagę na znaki drogowe i znaki na przejściu dla pieszych,
  • rozmawiamy z dzieckiem na tematy zagrażające życiu np. pożar, kontakty z nieznajomymi itp.
  • utrwalamy z dzieckiem adres zamieszkania.