Dbamy o naszą planetę (03.06-14.06)

Zadania edukacyjne:
  • kształtowanie świadomości ekologicznej
  • rozumienie konieczności sortowania odpadów wytworzonych przez człowieka
  • wzbogacenie słownika o wyrazy: ekologia, recykling, segregacja
  • wprowadzenie litery: "F, f", "J, j" – drukowanej
  • rozwijanie zdolności estetycznej w pracach plastycznych
  • rozwijanie zdolności matematycznych: segregowanie, rytm
Współpraca z rodzicami:
  • ukazujemy dziecku niewłaściwe zachowania ludzi wobec przyrody
  • przyzwyczajamy dziecko do dbania o środowisko poprzez: racjonalne gospodarowanie wodą, energią, segregację śmieci